Responsable del Tractament: El Responsable del de Tractament les dades és Fundació Eurecat, amb CIF G-66210345 i domicili Av. Universitat Autònoma 23, 08290, Cerdanyola del Vallès (BCN), legal@eurecat.org (el “Responsable”) Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades dpo@eurecat.org

Finalitat: es tractaran dades identificatives i de contacte (nom, cognom, adreça, l’email, telèfon) i dades i informacions indicades al cos del formulari per la finalitat de gestionar i respondre la comunicació iniciada per l’usuari.

Legitimació: La base de legitimació del tractament les dades son les accions pertinents per donar resposta al contacte (art 6.1 b) RGPD).

Destinataris: Les dades no són objecte de cessió a tercers, tot i això, poden ser compartides amb l’IREC com a impulsor del BATTECH, en cas que sigui necessari per gestionar la comunicació. No obstant això, les dades poden ser accessibles per tercers proveïdors de serveis del Responsable del Tractament o bé per obligació legal. Pot obtenir la informació completa a la Política de Privacitat.

Conservació: Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per dur a terme la finalitat, o bé, fins que es sol·liciti la seva supressió.

Elaboració de perfils i decisions automatitzades: les dades no seran subjectes a decisions automatitzades ni a l’elaboració de perfils.

Drets: El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. Te dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets es poden exercir, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social del Responsable del

Tractament: Fundació Eurecat a Av. Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a legal@eurecat.org

Autoritat de Control: En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Més informació: por consultar i ampliar la informació proporcionada en relació al tractament de les dades a la Política de Privacitat