Reciclatge i segona vida

GTA BATT

Adequació d’una possible millora de la bateria per a la seva primera i segona vida útil A través de la identificació dels punts conflictius en els camps de la cel·la,…

Learn more
MARBEL

Fabricació i muntatge de bateries modulars i reutilitzables en vehicles elèctrics per una mobilitat lleugera i ecològica El disseny, fabricació i validació de la pròxima generació de bateries elèctriques per…

Learn more
FREE4LIB

Desenvolupament de tecnologies per aconseguir processos sostenibles i eficients pel reciclatge de bateries d’ions de liti El projecte FREE4LIB desenvolupa 6 processos sostenibles i eficients pel reciclatge de bateries d’ions…

Learn more
RECIRCULATE

Reutilització de bateries mitjançant la caracterització, la logística intel·ligent, el desmantellament i el reenvasat automatitzat d’envasos i mòduls Abordant les necessitats del sector europeu relacionades amb el reciclatge,  el projecte…

Learn more