Desenvolupament de tecnologies per aconseguir processos sostenibles i eficients pel reciclatge de bateries d’ions de liti

El projecte FREE4LIB desenvolupa 6 processos sostenibles i eficients pel reciclatge de bateries d’ions de liti al final de la seva vida útil, gràcies a la creació de tecnologies d’un nivell de mesura tecnològica (TRL) entre 5 i 6.

Aquests 6 processos són el desmantellament, el pretractament i 4 processos més de recuperació de materials. Tots ells ofereixen solucions de reciclatge molt innovadores arribant a una alta eficiència en la recuperació de materials i millorant l’oferta de recursos secundaris a nivell de la Unió Europea.

FREE4LIB també oferirà tecnologies per millorar 3 processos que tenen com a objectiu la reutilització de metalls i polímers i la síntesi d’elèctrodes en la mateixa cadena de valor que les matèries primeres secundàries per a la refabricació de bateries més ecològiques.

Programa i convocatòria: Projecte finançat  pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea a través de la convocatòria HORIZON-CL5-2021-D2-01-06 Sustainable, safe and efficient recycling processes (Batteries Partnership) (RIA)

Període: 2022– 2026