Projectes de recerca fonamentals

HELI – High Energy Lithium Sulphur Cells and batteries

Desenvolupament de tres sèries diferents de prototips de cel·les de liti-sofre per aconseguir

  • Densitat energètica de 500 Wh/kg i potència específica de 1.000 W/kg en condicions de funcionament normals.
  • Durabilitat d’almenys 5 anys i una vida útil de 1.000 cicles en condicions de descàrrega/càrrega completa.
  • Entendre l’envelliment dels prototips de cel·les de liti-sofre i defensar un mecanisme que permeti predir l’envelliment de les cel·les de liti-sofre i dels conjunts de bateries en diferents entorns climàtics.
  • Analitzar completament les cel·les de liti-sofre per mitjà de diversos assajos de seguretat.
  • Portar la tecnologia liti-sofre a nivells de maduresa tecnològica (TRL) ≥ 4.

INFLUENCE

Comprensió i control de les interfícies d’una classe de bateria basada en materials actius d’ions de liti i sodi per

  • Optimitzar les interfícies que es desenvolupen entre l’electròlit i les partícules de material electroquímicament actiu en els elèctrodes del fluid.
  • Entendre i controlar els comportaments mecànics i conductius dels slurries.

COBRA – Bateries sense Cobalt per a aplicacions als automòbils del futur

Desenvolupament d’ un nou sistema de bateria únic que combina diverses característiques, com una densitat d’energia superior, un baix cost, l’augment de cicles i la reducció de materials crítics, amb l’objectiu de donar resposta a les deficiències que presenten actualment les bateries de vehicles elèctrics (VE). Aquesta nova tecnologia de bateria de ions de liti es demostrarà en TRL6 (paquet de bateries) i es validarà en un banc de proves de vehicles elèctrics automotriu.

ECOTRIA

Desenvolupament d’una nova ruta de recuperació de metalls de fonts secundàries de bateries d’ions de liti per mitjà de la biolixiviació com a factor clau amb l’objectiu de:

  • Caracteritzar les cel·les de la bateria, desenvolupar una estratègia d’obertura segura i caracteritzar els components de l’ànode i del càtode.
  • Avaluar la toxicitat dels components de les cel·les per als mitjans de cultiu i avaluar el rendiment de la recuperació.
  • 90 % de recuperació de liti i 65 % de recuperació de magnesi, cobalt i níquel en les condicions experimentals.

Projectes de recerca aplicada

MARBEL – Fabricació i muntatge de bateries modulars i reutilitzables per a vehicles elèctrics per una mobilitat lleugera i ecològica

Desenvolupament d’un nou paquet de bateries compacte, modular, pensat des del seu inici pel seu segon ús i la seva reciclabilitat, de pes optimitzat i d’alt rendiment, amb major vida útil, major eficiència energètica en la càrrega i l’ús de l’energia, incorporant un sistema robust i flexible de gestió de la bateria (Battery Management System), així com de la seva càrrega ultraràpida.

GTA BATT

Identificació dels punts conflictius en els camps de la cel·la, el mòdul i el conjunt de bateries, a fi d’adequar la possible millora de la bateria per a la primera i segona vida útil, així com la determinació de la millor manera de limitar l’efecte de la temperatura sobre l’edat de la bateria mitjançant un sistema de refrigeració o un altre tipus de tecnologia.

El projecte també va mesurar el rendiment de les cel·les en diferents escenaris, cosa que podria ajudar a identificar les millors condicions de funcionament d’una bateria específica.

BATTMAN

Desenvolupament d’un nou procés de fabricació de bateries d’ions de liti amb la implementació d’algorismes de control intel·ligent per a l’estat de càrrega i l’estat de salut en el BMS, així com un nou mètode per calcular de manera conjunta el banc de bateries.

També la simulació de la nova fabricació de bateries d’ions de liti va ser una part d’aquest projecte que va ajudar a decidir quins eren els dissenys més apropiats i a determinar la tecnologia òptima per a cada classe de vehicle.