Desenvolupament d’una nova ruta de recuperació de metalls de fonts secundàries de bateries d’ions de liti per mitjà de la biolixiviació

Les bateries d’ions de liti són utilitzades en diversos dispositius electrònics i vehicles elèctrics, i la seva creixent demanda ha generat una acumulació significativa de bateries rebutjades. A través del procés de biolixiviació, el projecte ECOTRIA desenvolupa una ruta innovadora en matèria de recuperació de metalls com el liti o altres materials presents en residus electrònics.

Els principals objectius del projecte són:

  • Caracteritzar les cel·les de la bateria, desenvolupar una estratègia d’obertura segura i caracteritzar els components de l’ànode i del càtode
  • Avaluar la toxicitat dels components de les cel·les per als mitjans de cultiu i avaluar el rendiment de la recuperació
  • 90 % de recuperació de liti i 65 % de recuperació de magnesi, cobalt i níquel en les condicions experimentals