Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ EURECAT (“Eurecat” o el “Responsable”)

C.I.F:  G-66210345

Adreça: Parc Tecnològic del Vallès. Avda. Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès

Correu electrònic: legal@eurecat.org

Telèfon: +34 93 238 14 00

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals i quina és la base de legitimació?

El Responsable tractarà dades identificatives i de contacte (nom, cognom, email, …) així com les dades indicades al cos de la consulta, les quals hagi proporcionat al formulari de contacte, per la finalitat de gestionar i respondre la comunicació iniciada per l’usuari. La base de legitimació pel tractament de les dades son les accions adequades per donar resposta a la presa de contacte (art 6.1 b) RGPD).

El Responsable podrà tractar dades identificatives i de contacte (nom, cognom, email, …) i altres dades o informacions proporcionades per mitjà dels formularis de la web, per la finalitat de donar accés a les dades a  l’IREC, l’entitat amb la que impulsa i col·labora en la prestació dels serveis del BATTECH, en els casos que sigui estrictament necessari per gestionar correctament les finalitats dels formularis. La base de legitimació és l’interès legítim i les accions pertinents per executar els propòsits del tractament (art 6.1 b) i f) RGPD). Pot ampliar la informació a l’apartat de la present política “Qui són els destinataris de les seves dades?

El Responsable, també podrà accedir a dades identificatives i de navegació de l’usuari a la Web (IP, ubicació, versió del navegador, …), fruit de les cookies instal·lades. Les cookies necessàries son  tractades per la finalitat de prestar els serveis objecte de la web i, les cookies accessòries instal·lades, per la finalitat de millorar els serveis i continguts de la Web, l’usuari pot consultar-ne més informació detallada, respecte a les finalitats del tractament per l’instal·la acció de cookies, a la Política de Cookies . La base de legitimació del tractament de les cookies necessàries és l’interès legítim (art 6.1 f) RGPD) i la base de legitimació de les cookies accessòries  és el consentiment de l’usuari (art 6.1 a) RGPD).

Qui són els destinataris de les seves dades?

Eurecat és el destinatari principal de les seves dades, no obstant això, aquestes poden ser accessibles per tercers proveïdors de serveis del Responsable quan per raó dels serveis contractats ho requereixin, l’accés es regularà conforme al compliment de les obligacions legals a tal efecte, concretament conforme a les del l’article 28 del RGPD. En qualsevol cas, els tercers proveïdors de serveis no tractaran les seves dades per finalitats pròpies o diferents per a les quals han estat proporcionades, ni s’extralimitaran de les finalitats pertinents per la prestació dels serves contractats i, en cap cas, les posaran a disposició de tercers, vendran o llogaran.

 

El Responsable no cedirà les dades a tercers sense previ consentiment informat i ajustat als requisits legalment exigibles, per part de l’usuari.

El Responsable podrà cedir les dades a tercers en els casos d’obligacions legals, sense necessitat de requerir el consentiment de l’usuari.

Les dades personals facilitades mitjançant els formularis web poden ser compartides amb l’IREC, com a entitat que impulsa i col·labora en els serveis i accions de BATTECH, únicament per la finalitat de respondre a la seva sol·licitud o contacte i dur a terme les accions idònies per la correcta execució de les finalitats del formulari en qüestió. En cap cas, l’accés a les dades per part de l’IREC suposarà una cessió de dades amb l’objectiu d’utilitzar-les per finalitats pròpies.

Quant de temps es conservaran les teves dades?

Eurecat tractarà les dades mentre siguin necessàries per dur a terme les finalitats per les quals han estat proporcionades, durant el termini legal i, en qualsevol cas, fins que es sol·liciti la seva supressió.

Tot i que l’usuari sol·liciti la supressió de les seves dades, el Responsable podrà guardar-les degudament bloquejades, durant el termini necessari per fer front a les obligacions legals relacionades o bé, per posar-les a disposició de tercers amb la competència pertinent pel compliment d’obligacions legals. 

Es realitzaran transferències internacionals amb les seves dades?

Les seves dades no son objecte de transferències internacionals de dades, això implica fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”). Sense perjudici de l’anterior, Eurecat pot tenir relacions amb proveïdors de serveis situats o que prestin els serveis fora del EEE, en aquest sentit, el Responsable assegura a l’usuari que les seves dades personals subjectes a transferències internacionals es protegiran amb les garanties legals que escauen i en qualsevol cas, complint amb les mesures legals establertes per la legislació a tal efecte, que podran consistir en clàusules tipus o certificacions de terceres, aprovades per la Unió Europea.

Les seves dades estan subjectes a decisions automatitzades o l’elaboració de perfils?

Les seves dades no estan sotmeses a decisions automatitzades ni a l’elaboració de perfils  dels tractaments de dades realitzar per Eurecat a la Web.

Eurecat, fruit de la instal·lació de cookies accessòries acceptades per l’usuari, pot realitzar elaboració de perfils del processament de les seves dades de navegació, amb el propòsit d’adequar la web a les seves preferències, realitzar millores i estàtiques dels continguts i serveis de la web. L’elaboració de perfils pel tractament de dades de cookies, queda estrictament lligada al consentiment de la seva instal·lació. L’usuari pot obtenir més informació en relació a les cookies i com gestionar-les consultant la Política de Cookies

Quins són els seus drets?

La legislació vigent atorga una sèrie de drets als usuaris per raó del tractament de les seves dades, les quals es resumeixen a continuació:

  1. Dret d’accés: l’usuari tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel responsable i les finalitats.
  2. Dret de rectificació: l’usuari pot sol·licitar la rectificació/actualització de les seves dades en qualsevol moment.
  3. Dret de supressió: l’usuari podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del responsable. No obstant això, i tal com s’indica a l’apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.
  4. Dret d’oposició: l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el responsable tracti les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
  5. Dret de limitació del tractament: l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
  6. Si considera que les dades no són correctes o exactes;
  7. Si considera que no s’estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;
  8. Si les dades ja no son necessàries d’acord amb la finalitat per als quals van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;
  9. Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta al respecte per part del responsable.
  10. Dret a la portabilitat de les seves dades:

l’usuari tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

 

Com pot exercir els seus dret?

Tot i que les seves dades hagin estat adquirits mitjançant el seu consentiment, l’usuari podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar-li determinats serveis.

 

L’exercici dels drets per part dels usuaris haurà de ser en els termes i condicions previstos a la legislació vigent dirigint-se a Eurecat per algun dels següents mitjans:

(i). Correu electrònic dirigit a legal@eurecat.org

(ii). Correu postal dirigit al Parc Tecnològic del Vallès. Avda. Universitat Autònoma 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (BCN)

 

L’usuari podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades del Responsable dirigint-se a dpo@eurecat.org

 

L’usuari, podrà presentar una reclamació front l’Autoritat de Control Competent en matèria de protecció de dades, si considera que no s’han tractat les seves dades de forma lícita o, que no s’han atès les seves sol·licituds o drets. L’Autoritat de Control Competent és la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es )