Creació d’una nova tecnologia de bateria de ions de liti sense cobalt per millorar les deficiències actuals de les bateries de vehicles elèctrics

A través de la millora de cada component en el sistema de bateria de manera integral, el projecte COBRA desenvolupa un nou sistema de bateria únic que combina diverses característiques com una densitat d’energia superior, un baix cost, l’augment de cicles i la reducció de materials crítics, amb l’objectiu de donar resposta a les deficiències que presenten actualment les bateries de vehicles elèctrics (VE). Aquesta nova tecnologia de bateria de ions de liti es demostrarà en TRL6 (paquet de bateries) i es validarà en un banc de proves de vehicles elèctrics automotriu.

La innovació impulsada en el marc del projecte presenta una fàcil adaptació a les línies de producció i una major adopció al mercat, a la vegada que ajuda a enfortir la posició d’Europa en aquest camp.

La Unitat de Waste, Energy and Environmental Impact (WEEI) d’Eurecat participa en el projecte liderant el desenvolupament de models electroquímics semi empírics, basats en les físiques involucrades en les bateries, i l’avaluació de l’estat de càrrega i de salut de les bateries, amb l’objectiu de comparar rendiments de les diferents generacions de cel·les desenvolupades.

D’altra banda també realitzarà simulacions de dinàmica de fluids i models de comportament tèrmic de les cel·les en condicions de càrrega i descàrrega, per assegurar unes condicions de treball òptimes per l’aplicació en vehicles elèctrics necessàries en el moment de prendre decisions sobre el disseny dels empaquetaments de les bateries.

A més, per tenir la certesa d’una alta precisió del model creat, també participa en testos estàndards que permetran caracteritzar els paràmetres necessaris per al rendiment òptim i la durabilitat de les bateries.

Finalment, la Unitat WEEI s’encarregarà de realitzar una avaluació del cicle de vida de les bateries desenvolupades, juntament amb un estudi de l’ús de la segona vida d’aquestes bateries quan ja no siguin útils per als vehicles elèctrics, i determinarà el reciclatge dels nous materials desenvolupats.

Per últim, la Unitat de Desenvolupament de Producte és responsable de crear un disseny òptim per a l’empaquetat de les bateries i d’un sistema òptim de refrigeració per assegurar les condicions perfectes de treball i minimitzar el deteriorament d’aquest nou tipus de bateries, augmentant el seu temps de vida útil.

El projecte COBRA, liderat per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), compta amb la participació d’un consorci format per 19 organitzacions i entitats líders en la fabricació de bateries.

Programa i convocatòria: Projecte finançat pel programa H2020 en el marc de la convocatòria H2020-EU.3.4. – SOCIETAL CHALLENGES – Smart, Green And Integrated Transport

Període: 2020- 2024