Comprensió i control de les interfícies d’una classe de bateria basada en materials actius d’ions de liti i sodi

Les bateries conegudes com a bateries de liti-sodi (Li-Na), han atret un creixent interès degut al seu potencial per a oferir una alternativa viable i prometedora a les tecnologies de bateries convencionals. Així doncs, el projecte INFLUENCE investiga l’avanç en la comprensió i control de les interfícies en una classe de bateries basades en materials actius d’ions de liti i sodi a través dels següents objectius:

  • Optimitzar les interfícies que es desenvolupen entre l’electròlit i les partícules de material electroquímicament actiu en els elèctrodes del fluid
  • Entendre i controlar els comportaments mecànics i conductius dels slurries