Disseny i desenvolupament de sistemes de bateries que gestionin eficientment l’alimentació d’energia fotovoltaica a llarg termini

Les bateries i els sistemes de gestió de bateries són els elements d’emmagatzematge essencials en qualsevol aplicació alimentada per energia solar. Aquests sistemes poden emprar-se en una varietat de mercats i aplicacions diferents, però el servei fiable a llarg termini de la bateria i el sistema és el repte comú per a totes les aplicacions.

Per tant, el projecte BattMan se centra en aquests elements essencials i se centra en els pals d’enllumenat públic alimentats per energia solar i sense connexió a la xarxa com a demostrador desafiador. Battman desenvolupa un nou procés de fabricació de bateries d’ions de liti amb la implementació d’algorismes de control intel·ligent per a l’estat de càrrega i l’estat de salut en el BMS, així com un nou mètode per calcular de manera conjunta el banc de bateries.

La simulació de la nova fabricació de bateries d’ions de liti va ajudar a decidir quins eren els dissenys més apropiats i a determinar, al mateix temps, la tecnologia òptima per a cada classe de vehicle.

Programa i convocatòria: Projecte finançat pel programa “Cooperation”: Joint Technology Initiatives

Període: 2012 – 2015