Comercialització de les bateries de liti-sofre per tal d’augmentar el seu potencial en el mercat

Gràcies a la seva elevada energia específica i rendibilitat, les bateries de liti-sofre (LSB) estan ben posicionades per a succeir a l’ús de les bateries d’ions de liti. De fet, s’ha demostrat que les LSB ofereixen energies específiques de l’ordre de 500 a 600 W h/kg, significativament millors que els 150 a 250 W h/kg que aconsegueixen les bateries d’ions de liti. No obstant això, aquests avantatges es veuen contrarestades per una sèrie de problemes que han frenat la comercialització de les LSB. Per exemple, la baixa conductivitat elèctrica del càtode o la pèrdua irreversible de materials actius en dissoldre el liti-sofre en l’electròlit.

Amb aquest pretext, el projecte HELI – High energy lithium sulphur cells and bateries treballa en la comercialització de les bateries de liti-sofre per tal d’augmentar el seu potencial en el mercat. Amb aquest objectiu, HELI desenvolupa tres sèries diferents de prototips de cel·les de liti-sofre que permetien les següents capacitats:

  • Densitat energètica de 500 Wh/kg i potència específica de 1.000 W/kg en condicions de funcionament normals.
  • Durabilitat d’almenys 5 anys i una vida útil de 1.000 cicles en condicions de descàrrega/càrrega completa.
  • Entendre l’envelliment dels prototips de cel·les de liti-sofre i defensar un mecanisme que permeti predir l’envelliment de les cel·les de liti-sofre i dels conjunts de bateries en diferents entorns climàtics.
  • Analitzar completament les cel·les de liti-sofre per mitjà de diversos assajos de seguretat.
  • Portar la tecnologia liti-sofre a nivells de maduresa tecnològica (TRL) ≥ 4.

Gràcies a aquest treball, s’ha creat l’entorn químic adequat per a permetre una excel·lent reversibilitat i pedalabilitat amb una densitat energètica moderada de les bateries de liti-sofre.

Programa i convocatòria:  Projecte finançat pel programa H2020 en el marc de la convocatòria INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies – Advanced materials i també pel programa HORIZON 2020 en el marc de la convocatòria Materials development and transformation

Període: 2015 – 2019