Adequació d’una possible millora de la bateria per a la seva primera i segona vida útil

A través de la identificació dels punts conflictius en els camps de la cel·la, el mòdul i el conjunt de bateries, el projecte GTA Batt pretén adequar la possible millora de la bateria per a la primera i segona vida útil, així com la determinació de la millor manera de limitar l’efecte de la temperatura sobre l’edat de la bateria mitjançant un sistema de refrigeració o un altre tipus de tecnologia.

El projecte també va mesurar el rendiment de les cel·les en diferents escenaris, cosa que podria ajudar a identificar les millors condicions de funcionament d’una bateria específica.