María Poveda

MARBEL

Fabricació i muntatge de bateries modulars i reutilitzables en vehicles elèctrics per una mobilitat lleugera i ecològica El disseny, fabricació i validació de la pròxima generació de bateries elèctriques per…

Learn more
IntelLigent

Fabricació de bateries d’alta densitat energètica sense cobalt (generació 3b) per augmentar la seva densitat i potencia Centrat en aplicacions d’electromobilitat, especialment cotxes, autobusos i camions elèctrics, el projecte IntelLiGent,…

Learn more
AfreeSSb

Constitució de bateries d’estat sòlid sense ànode per ampliar la seva utilitat a drons, robots o sistemes aeroespacials L’objectiu del projecte AfreeSSB és desenvolupar bateries d’estat sòlid (SSB) amb densitats…

Learn more
Advagen

Confecció de noves generacions de bateries solid-state i d’alta densitat energètica (generació 4b) per a la seva producció a gran escala Actualment, es necessiten noves generacions de bateries d’estat sòlid…

Learn more
BatteReverse

Elaboració de la pròxima generació de logística inversa de bateries per millorar de la seguretat en el transport BatteReverse desenvolupa un mètode més eficient i universal per a la descàrrega…

Learn more
RECIRCULATE

Reutilització de bateries mitjançant la caracterització, la logística intel·ligent, el desmantellament i el reenvasat automatitzat d’envasos i mòduls Abordant les necessitats del sector europeu relacionades amb el reciclatge,  el projecte…

Learn more